De niet betaalde rekening bij overlijden

Met het overlijden van de erflater gaan zijn schulden in beginsel niet teniet. Maar wat gebeurt er wel mee? En hoe kun je als schuldeiser toch nog betaling van je vordering krijgen? In het onderstaande geef ik een beknopte schets van de positie van de schuldeiser.[1] Schuld van de nalatenschap. In artikel 7 van boek … Read more

Wilsrechten

Is er geen testament gemaakt, dan wordt een nalatenschap afgewikkeld volgens het wettelijk erfrecht. Is er sprake van een langstlevende ouder en tenminste één kind, dit hoeft geen minderjarige te zijn, dan is de “wettelijke verdeling” van toepassing. De erfenis wordt dan verdeeld op een door de wet voorgeschreven wijze. De langstlevende erft dan alle … Read more

Vergeten pensioenen

(een uitstapje naar pensioenrechten bij scheiding) Nog niet zo heel lang geleden verschenen er berichten in de krant dat er bij een echtscheiding onvoldoende aandacht wordt besteed aan de door de (ex-)partners opgebouwde pensioenrechten. Dit zal u niet overkomen, wanneer u bijstand hebt van een advocaat, aangesloten bij de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars. … Read more

Nieuwe privacywetgeving AVG

Nieuwe privacywetgeving AVG Per 25 mei 2018 gelden de nieuwe privacyregels vastgelegd in de AVG. Dit betekent voor u als bedrijf of organisatie dat u zich moet houden aan een veelheid van regels rondom de bescherming van de privacy van uw werknemers en klanten. Feitelijk van alle betrokkenen. In Nederland geldt reeds de Wet Bescherming … Read more

Spaartegoeden kinderen: wel of niet verdelen bij scheiding?

Spaartegoeden kinderen: wel of niet verdelen bij scheiding? Onlangs heeft het Gerechtshof in Den Bosch een uitspraak gewezen over een situatie die wij in de praktijk met enige regelmaat tegenkomen. Gesteggel over het spaargeld van de kinderen. De vraag is of dit spaargeld nu verdeeld moet worden tussen de ouders of is het spaargeld van … Read more

Recht op omgang na partnerdoding

Recht op omgang na partnerdoding Op 16 mei van dit jaar heeft de tweede kamer met algemene stemmen het wetsvoorstel “Clausuleren recht op contact of omgang na partnerdoding aangenomen”. Het wetsvoorstel regelt dat in geval van (vermoedelijke) partnerdoding de kinderrechter, op basis van een verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, altijd oordeelt of contact … Read more

Bereken altijd de beslagvrije voet

Bereken altijd de beslagvrije voet In onze praktijk komen wij met regelmaat in aanraking met beslagleggingen op loon danwel uitkering. De ene keer dienen wij via een deurwaarder beslag te laten leggen namens de schuldeiser, de andere keer worden wij geconfronteerd met schuldenaren die financieel krap komen te zitten door een beslag op inkomen. Het … Read more

Het arbeidsrecht en ontslagrecht verandert

Het arbeidsrecht en ontslagrecht verandert Zoals u wellicht al hebt vernomen, hebben er in het arbeids- en ontslagrecht een groot aantal veranderingen plaatsgevonden. Dit door de invoering van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Een deel van de wijzigingen is reeds ingevoerd per 1 januari 2015 en per 1 juli 2015 is er zelfs nog … Read more

Wijziging kinderalimentatie per 1 januari 2015

Wijziging kinderalimentatie per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 vinden grote fiscale wijzigingen plaats in het kader van kinderalimentatie (bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding). Dit heeft ermee te maken dat het fiscaal voordeel kinderalimentatie afgeschaft zal worden, verder zullen ook een aantal andere kindregelingen wijzigen. Afschaffing fiscaal voordeel kinderalimentatie Per 1 … Read more

Wet lesbisch ouderschap

Wet lesbisch ouderschap Op 19 november 2013 is door de Eerste Kamer, met ruime meerderheid, ingestemd met het wetsvoorstel over lesbisch ouderschap. Dit nieuwe wetsvoorstel is onder andere ingevoerd omdat het van belang werd geacht dat kinderen die geboren worden bij lesbische ouders op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als kinderen van ouders van … Read more