Maandag t/m Vrijdag  08:30 – 17:00

Bel 0594 515396

Author: SiteOnline

Is er geen testament gemaakt, dan wordt een nalatenschap afgewikkeld volgens het wettelijk erfrecht. Is er sprake van een langstlevende ouder en tenminste één kind, dit hoeft geen minderjarige te zijn, dan is de “wettelijke verdeling” van toepassing. De erfenis

(een uitstapje naar pensioenrechten bij scheiding) Nog niet zo heel lang geleden verschenen er berichten in de krant dat er bij een echtscheiding onvoldoende aandacht wordt besteed aan de door de (ex-)partners opgebouwde pensioenrechten. Dit zal u niet overkomen, wanneer u

Recht op omgang na partnerdoding Op 16 mei van dit jaar heeft de tweede kamer met algemene stemmen het wetsvoorstel “Clausuleren recht op contact of omgang na partnerdoding aangenomen”. Het wetsvoorstel regelt dat in geval van (vermoedelijke) partnerdoding de kinderrechter, op

Wet lesbisch ouderschap Op 19 november 2013 is door de Eerste Kamer, met ruime meerderheid, ingestemd met het wetsvoorstel over lesbisch ouderschap. Dit nieuwe wetsvoorstel is onder andere ingevoerd omdat het van belang werd geacht dat kinderen die geboren worden bij