Maandag t/m Vrijdag  08:30 – 17:00

Bel 0594 515396

Advoleek

Wijziging kinderalimentatie per 1 januari 2015

Wijziging kinderalimentatie per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 vinden grote fiscale wijzigingen plaats in het kader van kinderalimentatie (bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding). Dit heeft ermee te maken dat het fiscaal voordeel kinderalimentatie afgeschaft zal worden, verder zullen ook een aantal andere kindregelingen wijzigen.

Afschaffing fiscaal voordeel kinderalimentatie

Per 1 januari 2015 vervalt de aftrek van kosten voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar. Dit betekent dat u geen belastingteruggave meer over kinderalimentatie krijgt! In 2014 kon u nog een fiscaal voordeel krijgen van ongeveer € 30,00 per maand voor een kind in de leeftijdscategorie tot 6 jaar en een bedrag van ongeveer € 40,00 voor een kind van 12 tot 18 jaar. Per 1 januari 2015 komt dit fiscaal voordeel geheel te vervallen. Dit kan dus grote gevolgen hebben voor de alimentatieplichtige!

Afschaffing alleenstaande ouderkorting

Ook andere kindregelingen zullen, zoals hiervoor aangegeven, wijzigen. Vanaf 2015 verdwijnt bijvoorbeeld de alleenstaande ouderkorting. Ook andere regelingen “vereenvoudigd” de overheid. Van de tien thans bestaande regelingen blijven er vier over, te weten kinderbijslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De overige regeling verdwijnen of gaan op in andere regelingen.

Het kindgebonden budget verandert dus ook, het kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Het kindgebonden budget wijzigt in 2015 op een aantal punten. Er komt een zogenoemde “alleenstaande-ouderkop” op het kindgebonden budget. Dit geldt echter niet voor iedereen. Alleenstaande ouders met een hoger inkomen zullen hier niet voor in aanmerking komen (of voor een lager bedrag). Uitgangspunt is dus dat het kindgebonden budget wat omhoog gaat, dat geldt echter niet voor iedereen. Als u wilt uitrekenen wat in uw situatie van toepassing is, kunt u naar de website: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindregelingen/veranderingen-kindregelingen. Op deze pagina staat ook een “tool veranderingen kindregelingen”, waarmee u kunt nagaan wat er precies voor u verandert.

Kinderalimentatie en fiscale wijzigen

De belangrijkste vraag is natuurlijk welke gevolgen deze fiscale wijzigingen hebben voor de kinderalimentatie per 1 januari 2015. Helaas is daar op dit moment (18 november 2014) nog weinig over te zeggen, de verwachting is echter wel dat dit op zeer korte termijn duidelijk gaat worden. Met het wegvallen van de meeste kindregelingen en met name ook in verband met de verandering terzake het fiscaal voordeel voor de alimentatieplichtige, kan de draagkracht voor beide ouders wijzigen. Dit kan betekenen dat u per 1 januari 2015 bijvoorbeeld niet meer in staat bent om, vanwege de aangekondigde veranderingen, de kinderalimentatie te kunnen betalen.
-2-

Is één van de bovengenoemde situaties op u van toepassing, kunt u met één van onze gespecialiseerde advocaten een afspraak maken. U kunt dan een afspraak maken met M.I.B. van Horssen-Bok, J-W.F. van Horssen of C. Kamp-Wiggers. Wij kunnen dan bezien of het mogelijk is om bijvoorbeeld een verlaging te verzoeken van de kinderalimentatie bij de Rechtbank.