Maandag t/m Vrijdag  08:30 – 17:00

Bel 0594 515396

Advoleek

Recht op omgang na partnerdoding

Recht op omgang na partnerdoding

Op 16 mei van dit jaar heeft de tweede kamer met algemene stemmen het wetsvoorstel “Clausuleren recht op contact of omgang na partnerdoding aangenomen”. Het wetsvoorstel regelt dat in geval van (vermoedelijke) partnerdoding de kinderrechter, op basis van een verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, altijd oordeelt of contact of omgang in het belang van het kind is. Op dit moment oordeelt de kinderrechter in zaken waarin partnerdoding speelt alleen als er een juridische procedure is gestart. Het oordeel van de kinderrechter geldt voor (maximaal) twee jaar. Tussentijdse herziening is niet mogelijk.