Maandag t/m Vrijdag  08:30 – 17:00

Bel 0594 515396

Advoleek

Het arbeidsrecht en ontslagrecht verandert

Het arbeidsrecht en ontslagrecht verandert

Zoals u wellicht al hebt vernomen, hebben er in het arbeids- en ontslagrecht een groot aantal veranderingen plaatsgevonden. Dit door de invoering van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Een deel van de wijzigingen is reeds ingevoerd per 1 januari 2015 en per 1 juli 2015 is er zelfs nog (veel) meer veranderd.

Onder meer gaat het om de volgende wijzigingen:

  • de zogenaamde “ketenregeling” wordt verkort, waardoor er bij kortdurende, elkaar opvolgende contracten eerder een vast contract dient worden aangeboden;
  • er geldt een aanzegverplichting voor de werkgever voorafgaand aan de einddatum van een kortdurend contract;
  • er wordt afscheid genomen van de zogenaamde “kantonrechtersformule” en daarvoor in de plaats komt de “transitievergoeding”;
  • de ontslagroute (voor wat betreft de instantie waarbij een ontslagprocedure kan worden opgestart) is dwingender voorgeschreven en er komen hoger beroepsmogelijkheden in ontslagzaken;
  • er komen nieuwe bepalingen voor onder meer het proeftijd- en concurrentiebeding;
  • bij een ontslag met wederzijds goedvinden komt er een extra bedenktijd voor de werknemer;
  • een werknemer in de ww moet na 6 maanden (in plaats van na 12 maanden) alle arbeid als zijnde passend aannemen.

De wijzigingen bieden de nodige kansen aan werkgever en werknemer in geval van een arbeidsrechtelijk geschil. Het biedt voor onze advocaten een mooie uitdaging om voor onze cliënten, zowel werkgevers als werknemers, deze kansen in het nieuwe arbeidsrecht te vinden en te benutten. Door het volgen van een groot aantal cursussen en opleidingen zijn wij al helemaal voorbereid op het nieuwe arbeids- en ontslagrecht en wij kijken er naar uit om dit nu in de praktijk te brengen.
Wanneer u vragen hebt over het nieuwe arbeids- en ontslagrecht of wanneer u juridische bijstand zoekt, kunt u gerust contact met ons kantoor opnemen. Wij staan u graag te woord en wij willen u ook graag bijstaan ingeval van een geschil.