Maandag t/m Vrijdag  08:30 – 17:00

Bel 0594 515396

Privacy verklaring

Privacyverklaring Van Horssen & van Ophoven advocaten

1 januari 2018

De website https://www.advoleek.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Van Horssen & van Ophoven advocaten, gevestigd te Leek (KvK nummer 01144295). Met betrekking tot de bescherming van uw privacy hanteren wij een privacy-beleid. Van Horssen & van Ophoven advocaten garandeert, voor zover mogelijk, de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site alsmede van haar cliënten. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanning verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn wij de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke, hetgeen inhoudt dat wij beslissen welke persoonsgegevens verwerkt worden, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Wij zijn daarbij verantwoordelijk voor het zorgvuldig en behoorlijk verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel wanneer u dit formulier invult en gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten. We delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen er voor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is. Wij delen uw persoonsgegevens enkel met ict-dienstverleners, hosting en cloudopslagleveranciers danwel andere leveranciers van welke wij ondersteunende diensten uitbesteden.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Bij het surfen op onze website gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij dragen er voor zorg dat uw persoonsgegevens goed beveiligd worden, op een passende manier, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij niet op de juiste wijze omgaan met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
van Horssen & van Ophoven
Tolberterstraat 63
9351 BD Leek
Telefoon (0594) 51 53 96
info@advoleek.nl