Maandag t/m Vrijdag  08:30 – 17:00

Bel 0594 515396

Insolventierecht

Insolventierecht

Thuis in insolventierecht

Het komt in deze economisch moeilijke tijd vaak voor dat mensen in de financiële problemen raken. Het ontstaan van een grote schuld ontstaat echter vaak buiten de schuld van deze mensen. Ze zien door de bomen het bos niet meer, maar kunnen in de meeste gevallen gebruikmaken van de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen (WSNP). Welvering & Van Horssen advocaten en mediators heeft al veel cliënten bijgestaan in het traject rondom schuldsanering.

WSNP

U kunt alleen aanspraak maken op de WSNP als u geen groot verwijt kan worden gemaakt voor het ontstaan van de schulden. Als er sprake is van strafrechtelijke boetes of fraudeschulden, dan heeft u geen recht op de schuldsaneringsregeling. Wanneer u wel gebruik kunt maken van de regeling, dan dient u gedurende een periode van drie jaar rond te komen van een relatief gering bedrag om zoveel mogelijk geld te sparen voor de aflossing aan de schuldeisers. Daarnaast geldt een aantal aanvullende verplichtingen, zoals een arbeids- of sollicitatieverplichting.

Schulden saneren

Voordat iemand gebruik kan maken van de wettelijke schuldsaneringsregeling, moet eerst onderhands worden geprobeerd de schulden te saneren. Welvering & Van Horssen heeft hierbij veel cliënten succesvol ondersteund. Als de rechtbank uw verzoek tot toelating tot de WSNP afwijst, is het niet mogelijk om direct weer een nieuw verzoek in te dienen. Dan moet u in principe minstens één jaar wachten. Dit benadrukt de noodzaak om snel te beoordelen of het wel of niet zinvol is om hoger beroep aan te tekenen.

Goede inschatting

Voor al uw vragen over de wettelijke schuldsanering en het proces hieromheen kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen met onze ervaring een goede inschatting maken van het traject en of het geschil tot grote problemen zou kunnen leiden. Ook kan tijdens de WSNP soms via ons een akkoord worden aangeboden. Welvering & Van Horssen advocaten en mediators is graag bereid u van advies te dienen. Mr. Alex Welvering is op dit gebied uw aanspreekpunt binnen ons kantoor.

Faillissementen

Ons kantoor behandelt zelf geen faillissementen. Wij worden dus niet door de Rechtbank tot curator benoemd. Toch kunnen we personen of bedrijven die failliet zijn verklaard, bijstaan. Zo helpen we u als u verweer wilt voeren tegen de faillissementsaanvraag of kunnen we hogen beroep aantekenen als u vindt dat u ten onrechte failliet bent verklaard. Ook kunnen er geschillen ontstaan tijdens het faillissement waarin u rechtsbijstand nodig heeft. Verder kunnen we, als daar ruimte voor is, u helpen met het aanbieden van een akkoord aan de schuldeisers tijdens het faillissement.

 

Reviews van cliënten

“Alles heeft heel goed uitgepakt en ik kan zelfs weer met mijn ex door 1 deur. En dat alles ook nog eens niet duur! Een aanrader!''
Mevr. T. Oosterhuis

Reviews van cliënten

"Dit kantoor is een aanrader, ook voor mensen die niet in de buurt van Leek wonen, zoals wij."
Ingrid G.

Reviews van cliënten

“Deskundig, professioneel, vooruitstrevend, begripvol en zeer vriendelijk!''
Reclamebureau RAM