Slide 01
Slide 01
previous arrow
next arrow

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht

Het personen en familierecht is een uitgebreid rechtsgebied waar veel onderwerpen onder vallen, zoals:

 • echtscheiding
 • verbreken relatie/beëindiging samenwoning
 • ouderlijk gezag
 • omgangsregeling / zorg-contactregeling
 • alimentatie: zowel kinderalimentatie als partneralimentatie (bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding of bijdrage in de kosten van levensonderhoud)
 • erkenning
 • jeugdbescherming, bijvoorbeeld ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • boedelscheiding, bijvoorbeeld bij gemeenschap van goederen of met betrekking tot de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden
 • adoptie (ook bijvoorbeeld voor lesbische en/of homostellen)
 • wijziging voornaam
 • bewind, mentorschap en curatele
 • opstellen ouderschapsplan
 • erfrecht

Deze onderwerpen hebben over het algemeen met elkaar gemeen dat zij vaak zwaarwegende persoonlijke, maar ook juridische gevolgen kunnen hebben. Dit betekent dat er sprake kan zijn van veel emoties en grote belangen. Er moet bij dit rechtsgebied over het algemeen ook veel geregeld worden.
Het is daarbij erg belangrijk dat u een gespecialiseerd advocaat heeft met gedegen kennis van deze onderwerpen.

De personen- en familierechtpraktijk van ons kantoor bestaat uit zeer ervaren advocaten. Wij zijn vergaand gespecialiseerd en volgen de ontwikkelingen binnen het personen- en familierecht op de voet. De personen- en familierechtpraktijk wordt uitgeoefend door mr M.I. van Horssen – Bok, mr J-W.F. van Horssen en mr. C. Kamp – Wiggers.