Slide 01
Slide 01
previous arrow
next arrow

Procedure / advies / mediation / kwaliteit

Procedure, advies en mediation

Schakelt u een advocaat in, dan volgt vaak snel een procedure. Iets wat u liever voorkomt. De advocaten van van Horssen & van Ophoven advocaten en mediators beschikken allemaal over de nodige proceservaring. Maar nog belangrijker is dat ze zich inzetten om een procedure juist te voorkomen. Zo geven we professioneel advies, bieden we mediation aan en zetten we in op een gedegen onderhandelingstraject. Om een procedure te voorkomen is het belangrijk dat u ons zo vroeg mogelijk inschakelt, zodat we samen met u naar een passende oplossing zoeken. Mocht het wel op een procedure uitlopen, dan zetten wij natuurlijk onze expertise in om u bij te staan.

Kwaliteit

De kwaliteit van onze advocaten wordt gewaarborgd door De Nederlandse Orde van Advocaten, de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van alle advocaten in Nederland. De Orde waarborgt de kwaliteit onder andere door middel van:

  • het aanbieden van een omvangrijk opleidingsprogramma voor de advocatuur
  • het opstellen van verordeningen en andere bindende regels voor advocaten
  • tuchtrechtspraak
  • voorlichting en dienstverlening aan leden
  • advies aan de overheid over beleidsvoornemens en wetsontwerpen

Cliënttevredenheid

Conform de Advocatenwet is van Horssen & van Ophoven advocaten en mediators ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Onze advocaten volgen regelmatig opleidingen om zich te specialiseren of bij te scholen. Wij hechten niet voor niets veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Bij de beëindiging van een dossier vragen we onze cliënten standaard mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Op die manier proberen we nog beter in te spelen op de wensen van onze cliënten. Daarnaast zijn onze advocaten verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid en daarmee voldoen onze kantoren aan de eisen hieromtrent van de Orde.