Bestuursrecht

Het bestuursrecht is een veelomvattend rechtsgebied. Het betreft bezwaar- en beroepsprocedures aangaande uitkeringen, (bouw)vergunningen, sociale zekerheid en belastingen.

Heeft u te maken met een afwijzing van een vergunning en wilt u daartegen bezwaar maken, laat u dan juridisch bijstaan door ons kantoor. Zowel mr. Ubo van Ophoven als mr. Nicolien Groeneveld zijn bekwaam binnen dit rechtsgebied.