Nieuwe privacywetgeving AVG

Nieuwe privacywetgeving AVG Per 25 mei 2018 gelden de nieuwe privacyregels vastgelegd in de AVG. Dit betekent voor u als bedrijf of organisatie dat u zich moet houden aan een veelheid van regels rondom de bescherming van de privacy van uw werknemers en klanten. Feitelijk van alle betrokkenen. In Nederland geldt reeds de Wet Bescherming … Read more

Slachtoffers ernstige misdrijven bijgestaan door mr. N. Groeneveld

Slachtoffers ernstige misdrijven bijgestaan door mr. N. Groeneveld Bent u slachtoffer van een ernstig misdrijf? Of bent u nabestaande van een slachtoffer? Dan kunt u onbeperkt gebruik maken van uw spreekrecht tijdens de terechtzitting van de verdachte(n). Mr. Nicolien Groeneveld van Van Horssen & Van Ophoven kan u daarin bij staan. Als slachtoffer, of nabestaande … Read more

Recht op omgang na partnerdoding

Recht op omgang na partnerdoding Op 16 mei van dit jaar heeft de tweede kamer met algemene stemmen het wetsvoorstel “Clausuleren recht op contact of omgang na partnerdoding aangenomen”. Het wetsvoorstel regelt dat in geval van (vermoedelijke) partnerdoding de kinderrechter, op basis van een verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, altijd oordeelt of contact … Read more

Bereken altijd de beslagvrije voet

Bereken altijd de beslagvrije voet In onze praktijk komen wij met regelmaat in aanraking met beslagleggingen op loon danwel uitkering. De ene keer dienen wij via een deurwaarder beslag te laten leggen namens de schuldeiser, de andere keer worden wij geconfronteerd met schuldenaren die financieel krap komen te zitten door een beslag op inkomen. Het … Read more

Wijziging kinderalimentatie per 1 januari 2015

Wijziging kinderalimentatie per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 vinden grote fiscale wijzigingen plaats in het kader van kinderalimentatie (bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding). Dit heeft ermee te maken dat het fiscaal voordeel kinderalimentatie afgeschaft zal worden, verder zullen ook een aantal andere kindregelingen wijzigen. Afschaffing fiscaal voordeel kinderalimentatie Per 1 … Read more

Wet lesbisch ouderschap

Wet lesbisch ouderschap Op 19 november 2013 is door de Eerste Kamer, met ruime meerderheid, ingestemd met het wetsvoorstel over lesbisch ouderschap. Dit nieuwe wetsvoorstel is onder andere ingevoerd omdat het van belang werd geacht dat kinderen die geboren worden bij lesbische ouders op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als kinderen van ouders van … Read more

Kabinet stelt Staatscommissie herijking ouderschap in

Kabinet stelt Staatscommissie herijking ouderschap in Op 21 februari 2014 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven, de Eerste Kamer gevraagd om een Staatscommissie herijking ouderschap in te stellen. De ministerraad heeft besloten om deze commissie in te stellen. Deze commissie gaat zich buigen over vraagstukken rond het juridisch ouderschap, het meerouderschap, meeroudergezag … Read more