Maandag t/m Vrijdag  08:30 – 17:00

Bel 0594 515396

Advoleek

Bereken altijd de beslagvrije voet

Bereken altijd de beslagvrije voet

In onze praktijk komen wij met regelmaat in aanraking met beslagleggingen op loon danwel uitkering. De ene keer dienen wij via een deurwaarder beslag te laten leggen namens de schuldeiser, de andere keer worden wij geconfronteerd met schuldenaren die financieel krap komen te zitten door een beslag op inkomen.

Het inkomen is (ook) voor de schuldenaar de bron om van te leven. Dit betekent dat er niet op het volledige inkomen beslag kan worden gelegd. De gebruikelijke vaste lasten, waaronder uiteraard ook eten en drinken, moeten wel nog kunnen worden betaald. Niet als luxe, maar als noodzaak.

De wetgever heeft daarom bedacht dat er een zogenaamde “beslagvrije voet” heeft te gelden, waardoor er in ieder geval op een deel van het inkomen geen beslag mag worden gelegd. Deze beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat de schuldenaar nodig heeft voor de gebruikelijke vaste lasten.

Wanneer er beslag door een deurwaarder wordt gelegd, hanteert de deurwaarder voor het bepalen van de beslagvrije voet over het algemeen een standaard-bedrag dat heeft te gelden voor de situatie van de schuldenaar. De beroepsvereniging van deurwaarders hanteert daarvoor een normtabel, die 1 of 2 keer per jaar wordt aangepast.

Wat veel mensen niet weten, is dat die normtabel als een soort minimale beslagvrije voet heeft te gelden en dat dus niet altijd de correcte beslagvrije voet weergeeft. Daarom is het van belang dat op basis van de daadwerkelijke financiële cijfers een berekening van de beslagvrije voet wordt gemaakt. Het is bij ons kantoor al veelvuldig voorgekomen dat daaruit volgt dat de beslagvrije voet hoger ligt dan dat deze door de deurwaarder is vastgesteld. In die gevallen dient de beslagvrije voet dus te worden aangepast, waardoor de schuldenaar ook in het noodzakelijke levensonderhoud kan voorzien.

Zelfs wanneer de schuldenaar een WWB-uitkering (bijstandsuitkering) ontvangt, kan het van belang zijn dat op basis van de relevante financiële cijfers een berekening van de beslagvrije voet wordt gemaakt. Bij veel mensen is wel bekend dat er op 90 procent van de WWB-uitkering geen beslag mag worden gelegd. Dat is de beslagvrije voet die bij een WWB-uitkering normaliter standaard door de deurwaarder wordt gehanteerd. Recentelijk is bij ons kantoor echter een kwestie aan de orde geweest waarbij de beslagvrije voet op basis van alle van belang zijnde financiële cijfers veel hoger bleek te zijn, ondanks dat er in die kwestie dus sprake was van een WWB-uitkering. Zelfs op het vakantiegeld bleek geen beslag mogelijk. Het beslag is vervolgens door de deurwaarder opgeheven en er is zelfs nog een deel van het in het verleden al in beslag genomen inkomen door de deurwaarder terugbetaald.

Al met al is het dus van belang om na te gaan wat in individuele gevallen de juiste beslagvrije voet is. De schuldeiser wil niet worden geconfronteerd met een terugvordering van eerder in beslag genomen bedragen en de schuldenaar wil zo goed mogelijk in zijn of haar levensonderhoud voorzien.

Hebt u vragen over de toepassing van de beslagvrije voet of wilt u de voor u geldende beslagvrije voet berekenen? U kunt gerust contact met ons opnemen of langskomen op ons inloopspreekuur.