Maandag t/m Vrijdag  08:30 – 17:00

Bel 0594 515396

Advoleek

Kabinet stelt Staatscommissie herijking ouderschap in

Kabinet stelt Staatscommissie herijking ouderschap in

Op 21 februari 2014 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven, de Eerste Kamer gevraagd om een Staatscommissie herijking ouderschap in te stellen. De ministerraad heeft besloten om deze commissie in te stellen. Deze commissie gaat zich buigen over vraagstukken rond het juridisch ouderschap, het meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap.

De achtergrond is dat technologische en maatschappelijke ontwikkelingen tot nieuwe mogelijkheden en inzichten leiden en daardoor ook kunnen leiden tot veranderende gezinssamenstellingen. Door al deze ontwikkelingen ontstaan nieuwe vragen over de rol van ouders, de band tussen ouder en kind en de manier waarop individuen zich gaan ontplooien.

Ook wordt er alle langere tijd geworsteld met de vraag of het huidige uitgangspunt, dat een kind in Nederland niet meer dan twee juridische ouders kan hebben en dat niet meer dan twee personen het gezag over het kind kunnen uitoefenen, niet moet worden gewijzigd.

Verder is van belang dat een goede wettelijke regeling met betrekking tot draagmoederschap in Nederland ontbreekt.

De ingestelde Staatscommissie gaat naar al dit soort zaken onderzoek doen en moet voor 1 maart 2016 een rapport uitbrengen.

Heeft u op dit moment al vragen over bijvoorbeeld draagmoederschap kunt u contact opnemen met mr C. Kamp – Wiggers.