Maandag t/m Vrijdag  08:30 – 17:00

Bel 0594 515396

Advoleek

Slapend dienstverband? Wakker worden!

Slapend dienstverband? Wakker worden!

Slapend dienstverband? Wakker worden!

Wanneer een werknemer (minimaal) twee jaar arbeidsongeschikt is en een WIA-uitkering ontvangt, kan er een zogenaamd slapend dienstverband ontstaan. Dat is aan de orde wanneer de werkgever dan niet tot beëindiging van dat dienstverband overgaat. In het verleden kwam het met grote regelmaat voor dat de werkgever de arbeidsovereenkomst liet bestaan, dit ter voorkoming van het betalen van een ontslagvergoeding. Dan bestaat de arbeidsovereenkomst nog wel, maar in de praktijk wordt er geen invulling meer aan gegeven.

De wetgever wil nu een einde maken aan de praktijk van dit soort slapende dienstverbanden. In de aankomende wetgeving die in 2020 wordt ingevoerd, waarbij het arbeidsrecht weer op de schop gaat, is daarom ook hieraan aandacht besteed. Er komt namelijk een compensatieregeling voor werkgevers, die een beëindigingsvergoeding aan een arbeidsongeschikte werknemer hebben betaald. Die regeling zal zelfs met terugwerkende kracht hebben te gelden, namelijk voor werknemers die op of na 1 juli 2015 langer dan twee jaar arbeidsongeschikt waren.

Geldt dit voor een werknemer van uw bedrijf of voor u als arbeidsongeschikte werknemer, wees er dan snel bij! Vanaf 1 januari 2020 wordt de berekenwijze van de ontslagvergoeding namelijk ook gewijzigd en dit kan tot grote financiële verschillen leiden voor de door de werknemer te ontvangen vergoeding  of voor de hoogte van het bedrag dat aan de werkgever zal worden gecompenseerd.

Gelet op de aanstaande wetgeving, kan langzamerhand ook worden gesteld dat de werkgever ook moet gaan opzeggen en dus een beëindigingsvergoeding moet gaan betalen. Voor werknemers met slapende dienstverbanden is het daarom zaak om direct, bij voorkeur nog voor 1 januari 2020, stappen te ondernemen.

Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met mr. A.J. Welvering van Van Horssen & Van Ophoven Advocaten (0594-515396 of welvering@advoleek.nl ). Hij wil u graag verder helpen.