Maandag t/m Vrijdag  08:30 – 17:00

Bel 0594 515396

Letselschade

Letselschade

Letselschade is schade als gevolg van letsel. Deze schade kan op talloze manieren worden veroorzaakt, vaak door een verkeersongeval, maar evengoed door een bedrijfsongeval, tijdens sportbeoefening, als gevolg van mishandeling, door een gebrekkig of gevaarlijk product of als gevolg van een fout door een arts (medische kunstfout).

De schade kan zowel materieel als immaterieel van aard zijn. Bij de te vergoeden materi‘le schade valt bijvoorbeeld te denken aan medische kosten, reiskosten, hulp in de huishouding en inkomensschade (verlies van arbeidsvermogen). Immateriële schade wordt geleden in de vorm van pijn, leed, gemiste vakantie, niet meer te beoefenen sport, hobby en dergelijke, waarvoor een redelijke smartengeldvergoeding dient te worden vastgesteld.

Omdat een letselslachtoffer veelal te maken krijgt met de verzekeraar van de veroorzaker van het letsel of het door deze ingeschakelde schaderegelingsbureau of taxateur is het van belang dat ook het slachtoffer zich in een zo vroeg mogelijk stadium voorziet van deskundige bijstand in de vorm van bekwame en ervaren belangenbehartigers. De verzekeraar heeft immers een grote mate van ervaring en deskundigheid in huis waartegen het slachtoffer in het algemeen niet opgewassen is. Daardoor loopt het slachtoffer het risico dat zijn of haar belangen in het gedrang komen.

Om te beginnen is het vaak een probleem om de aansprakelijkheid van de veroorzaker van het letsel erkend te krijgen. En zonder aansprakelijkheid bestaat geen recht op schadevergoeding en blijft het slachtoffer met lege handen staan. Vragen rond de aansprakelijkheid zijn in het algemeen van juridische aard en liggen dus bij uitstek op het terrein van de advocaat-jurist.

Daarnaast schuilt er vaak een probleem in de zogeheten causaliteit, dat wil zeggen het noodzakelijke oorzakelijke verband tussen het ongeval, de mishandeling of de fout van de arts en de geleden en nog te lijden schade. Ook op dat terrein is de advocaat-jurist bij uitstek deskundig en in staat voldoende tegenwicht te bieden aan de verzekeraar.

Niet zelden spelen kwesties van arbeidsdeskundige aard: bijvoorbeeld hoeveel en welke hulp in de huishouding is gelet op het letsel nodig, kan er arbeidsreïntegratie (terugkeer in het arbeidsproces, al dan niet in aangepaste vorm) plaatsvinden en in welke mate is het slachtoffer arbeidsongeschikt geworden.

Op al deze terreinen is deskundige bijstand geboden en deze bijstand kan Van Horssen & van Ophoven advocaten & mediators u bieden.