Maandag t/m Vrijdag  08:30 – 17:00

Bel 0594 515396

Kwaliteit

Kwaliteit

De Nederlandse Orde van Advocaten (de Orde) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van alle advocaten in Nederland http://www.ordevanadvocaten.nl . De wettelijk vastgelegde kernfunctie van de Orde is de zorg voor de kwaliteit van advocatendiensten. Die kwaliteit wordt onder meer gewaarborgd door:

  • een omvangrijk opleidingsprogramma voor de advocatuur;
  • het opstellen van verordeningen en andere bindende regels voor advocaten;
  • tuchtrechtspraak;
  • voorlichting en dienstverlening aan de leden;
  • advisering aan de overheid over beleidsvoornemens en wetsontwerpen.

Advocaten zijn conform de Advocatenwet verplicht ingeschreven bij de Orde. Op 12 februari 2008 werd de 15.000ste advocaat beëdigd. Ieder jaar beginnen ongeveer 1100 stagiaires aan de Beroepsopleiding Advocatuur. De advocatuur groeit nog steeds, het afgelopen jaar met 4,3%.

Van Horssen & Van Ophoven hechten veel waarde aan kwaliteit. De advocaten en mediators worden voortdurend bijgeschoold. Bij beëindiging van een dossier wordt de cliënt standaard benaderd met de vraag om mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. De uitkomsten hiervan worden periodiek geëvalueerd.

Het kantoor kent een eigen geschillenregeling. Beide kantoren beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en voldoen daarmee aan de Verordening op de beroepsaansprakelijkheid.