Slachtoffers en nabestaanden

Slachtoffers en/of nabestaanden van ernstige geweldsmisdrijven hebben de mogelijkheid om hun stem te laten horen binnen de rechtszaal. De wet heeft  slachtoffers en hun nabestaanden meer mogelijkheden daartoe gegeven. Zo mogen zij zich uitlaten over de gevolgen van het misdrijf en over de geëiste straf, de dader, het procesverloop, etc. Goede bijstand daarbij is van onschatbare waarde.

Ook bestaat de mogelijkheid om u te voegen in een strafzaak als benadeelde partij. Als slachtoffer of nabestaande kunt u een schadevergoeding eisen voor het leed dat u is aangedaan.

Mr. Nicolien Groeneveld staat slachtoffers en nabestaanden bij tijdens deze emotionele procedures, opdat de juridische mogelijkheden optimaal worden benut.